Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Certyfikaty

11 sierpnia 2023 r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie otrzymała certyfikat PEFC o nr PL20/1447, wystawiony przez SGS Polska Sp. z o.o.. Jest to kolejne potwierdzenie prawidłowego gospodarowania lasami na terenie RDLP Olsztyn.