Lista aktualności Lista aktualności

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna dla odbiorców detalicznych prowadzona jest bezpośrednio przez leśniczych w kancelariach poszczególnych leśnictw na podstawie cennika sprzedaży detalicznej. Adresy leśnictw, numery telefonów, dni i godziny sprzedaży można sprawdzić tutaj.

 

Sprzedaż detaliczna odbywa się tylko na podstawie zapłaty za drewno przed wydaniem go z lasu. Dokumentem rozchodu drewna jest asygnata wystawiona przez leśniczego prowadzącego sprzedaż drewna. Wywóz zakupionego drewna z lasu odbywa się w dni robocze, po uzgodnieniu z leśniczym i wpisaniu przez leśniczego daty wywozu na asygnacie. Nabywcę obowiązuje termin wywozu podany na asygnacie i nie powinien on być dłuższy niż 15 dni od daty zakupu drewna.

UWAGA: NIE PROWADZI SIĘ SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DREWNA, CHOINEK I SADZONEK W SIEDZIBIE NADLEŚNICTWA

 

Sprzedaż choinek

Sprzedaż choinek, podobnie jak sprzedaż drewna prowadzona jest przez leśniczych, w okresie przedświątecznym we wszystkie dni tygodnia, w godz. od 7.00 – 15.00.

Sprzedaż sadzonek

Sprzedaż sadzonek prowadzona jest wiosną i jesienią bezpośrednio w gospodarstwie szkółkarskim w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 7.00 – 12.00. 

Sadzonki z odkrytym systemem korzeniowym sprzedawane są w partiach po minimum 10 szt.

Jakość sadzonek spełnia wymagania określone w załączniku nr 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18.02.2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać leśny materiał rozmnożeniowy.