Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

 

Zagrożenia dzieli się na trzy grupy:

  • biotyczne (np. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne);
  • abiotyczne – ekstremalne zjawiska atmosferyczne (np. silne wiatry, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury)
  • antropogeniczne – wywołane przez człowieka (np. pożary, zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecanie lasu).

Przeczytaj więcej o ochronie lasu

Obszary leśne Nadleśnictwa Zaporowo ze względu na urozmaicenie siedlisk leśnych oraz zróżnicowaną strukturę drzewostanów, są w niewielkim stopniu zagrożone gradacyjnym występowaniem szkodników owadzich pierwotnych.

Spośród szkodników wtórnych największe znaczenie mają korniki w drzewostanach świerkowych, będących główną przyczyną wydzielania się posuszu w tych drzewostanach oraz w drzewostanach dębowych występowanie opiętka dwuplamkowego.

Spośród szkodników upraw wymienić należy zwiększające się zagrożenie ze strony pędraków chrabąszcza majowego.

Spośród grzybowych patogenów chorobotwórczych wymienić należy hubę korzeniową oraz opieńkę miodową (przede wszystkim w drzewostanach świerkowych na żyznych siedliskach i na gruntach porolnych).

Spośród czynników abiotycznych mających wpływ na stan zdrowotny i sanitarny lasów mają okresowe susze oraz wahania poziomu wód gruntowych, a także huraganowe wiatry i przymrozki.

Całość Nadleśnictwa Zaporowo znajduje się w  zerowej strefie uszkodzeń przemysłowych.