Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe z dominacją dęba. Średni wiek lasów na naszym terenie to 54 lata, a przeciętna zasobność przekracza 211 m sześc./ha.

Udział siedlisk leśnych

 • 95,6 proc. – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych, w przypadku Nadleśnictwa Zaporowo z dominacją dęba i brzozy
 • 4,5 proc. – olsy i łęgi, czyli lasy porastające żyzne, podmokłe tereny
 • 4,4 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych

Powierzchniowy udział gatunków lasotwórczych

 • 25 proc. – dąb
 • 22 proc. –  brzoza
 • 14 proc. – świerk
 • 13 proc. – brzoza
 • 10 proc. – sosna
 • 5 proc. – buk
 • 4 proc. – grab
 • 3 proc. – modrzew
 • 2 proc. – lipa
 • 1 proc. – osika
 • 1 proc. – pozostałe (dąb czerwony, jawor, klon, jesion, olsza szara)

 
Udział drzewostanów w klasach wieku

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 19 proc. – I klasa
 • 19 proc. – II klasa
 • 21 proc. – III klasa
 • 17 proc. – IV klasa
 • 9 proc. – V klasa
 • 8 proc. – VI klasa i starsze
 • 5 proc. – Klasa KO i KDO
 • 2 proc. – grunty leśne niezalesione

Przeciętna zasobność drzewostanów

 • Dąb – 171  m sześc./ha
 • Brzoza – 248 m sześc./ha
 • Świerk – 210 m sześc./ha
 • Sosna – 259  m sześc./ha