Położenie

Nadleśnictwo Zaporowo jest jednym z trzydziestu czterech nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Nadleśnictwo jest położone na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, powiatów braniewskiego i elbląskiego, na terenie 7 gmin: Braniewo, Frombork, Lelkowo, Pieniężno, Płoskinia, Młynary i Wilczęta. Łącznie zajmuje powierzchnię 18291 ha.

Galeria zdjęć

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć przedstawiających najciekawsze miejsca z terenu naszego nadleśnictwa. Zdjęcia wykonane zostały przez pracowników nadleśnictwa.

Historia

Historia lasów Nadleśnictwa Zaporowo związana jest ściśle z historią całego regionu. Pierwsze wzmianki historyczne pochodzą z okresu tworzenia się państwowości polskiej i dotyczą X-XIII wieku. W tym to okresie poziom lesistości omawianego terenu utrzymywał się w granicach 80%. Pozostały obszar zajmowały jeziora, rozległe bagniska i rozrzucone wśród puszcz nieliczne osady ludzkie.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.