Wydawca treści Wydawca treści

LASY O SZCZEGÓLNYCH WALORACH PRZYRODNICZYCH

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 24 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z 26 sierpnia 2008 roku, na terenie Nadleśnictwa Zaporowo zostały wyznaczone lasy o szczególnych walorach przyrodniczych – HCVF (High Conservation Value Forests).  Zidentyfikowanie powierzchni HCVF jest według zasad FSC jednym z elementów prowadzenia dobrej gospodarki leśnej.

Lasy HCVF mogą być przyporządkowane do 6 kategorii:

HCVF 1 Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych

    HCVF 1.1. Obszary chronione

            1.1.a lasy w rezerwatach

            1.1.b lasy w parkach krajobrazowych

    HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

    HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej

    HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej

HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych

    HCVF 4.1.  Lasy wodochronne

    HCVF 4.2.  Lasy glebochronne

HCVF 5. Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności - kategoria nie ma zastosowania w warunkach Polski

HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

 

    Poszczególne kategorie wyznaczonych w Nadleśnictwie Iława lasów HCVF zajmują w odniesieniu do całkowitej powierzchni Nadleśnictwa odpowiednio:

    - kategoria 1.1.a  – (726,47 ha)

    - kategoria 1.2  –  (990,13 ha)

    - kategoria 2 –  (7517,00 ha)

    - kategoria 3.1  –  (109,35 ha)

    - kategoria 3.2 –  (285,54 ha)

    - kategoria  4.1 –  (2064,60 ha)

    - kategoria 4.2 –  (1130,75 ha)

    - kategoria 6 –  (77,06 ha)

    W ramach jednego kompleksu leśnego nie ma spójnych, niezależnych obszarów HCVF, ale raczej sieć częściowo nakładających się na siebie obszarów z różnych kategorii HCVF. Jedno wydzielenie leśne może więc mieć podwójną lub nawet kilkakrotną desygnację jako HCVF w różnych kategoriach.

 

Powierzchnie HCVF zostały wyznaczone na podstawie Zarządzenia Nr 24 Dyrektora RDLP w Olsztynie z 2008 w sprawie procedury wyznaczania i konsultacji społecznych lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF zgodnie ze standardami FSC adaptowanymi do warunków polskich.