Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat FSC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie posiada certyfikat Forest Stewardship Council® (FSC® C002316)

FSC (Forest Stewardship Council)  jest międzynarodową organizacją utworzoną w 1993 r. promującą zrównoważone i odpowiedzialne zarządzanie lasami całego świata.

Certyfikat FSC jest gwarancją, że las zarządzany jest zgodnie z najwyższymi światowymi standardami ochrony środowiska, poszanowaniem wartości społecznych miejscowej ludności oraz  jednoczesnym zachowaniem zasad ekonomicznych prowadzenia gospodarki leśnej.

Posiadacz certyfikatu FSC może sprzedawać produkty drzewne (drewno użytkowe, choinki, zrąbki itp.) i niedrzewne (żywice, owoce runa leśnego, owoce drzew leśnych, korek, kauczuk, itd.)  oznakowując tą sprzedaż oświadczeniem FSC -Pure (pochodzące w całości z lasu certyfikowanego). W ten sposób produkty te mogą trafić do konsumenta ostatecznego, lub do dalszych etapów ich przetwórstwa.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie posiada certyfikat Forest Stewardship Council® (FSC® C002316), co jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Certyfikat FSC został wydany 10 września 2018 r. w programie Qualifor (instytucja posiadająca akredytację - SGS) Certyfikat nosi  numer SGS-FM/COC-001259 i jest ważny (po przeprowadzeniu rocznych audytów okresowych) do 9 września 2023 r.

Certyfikat FSC oznacza, że lasy RDLP Olsztyn zarządzane są według zasad prawidłowej gospodarki leśnej.