Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty Przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

 

Rezerwat częściowy "Ostoja bobrów na rzece Pasłęce" (faunistyczny).

Powierzchnia ogólna rezerwatu to 4239,97 ha, w tym na obszarach zarządzanych przez Nadleśnictwo Zaporowo znajduje się 722,75 ha.

Rezerwat powołany 17 kwietnia 1965 r. Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

Przedmiotem ochrony w rezerwacie jest populacja bobra europejskiego Castor fiber. Według projektu planu ochrony rezerwatu z 2003 r. celami ochronnymi są: „utrzymanie lub odtworzenie siedlisk przyrodniczych, utrzymanie lub odtworzenie siedlisk cennych gatunków roślin i zwierząt, utrzymanie procesów przyrodniczych, typowych dla ekosystemu doliny średniej wielkości rzeki nizinnej".

W skład rezerwatu wchodzi rzeka Pasłęka wraz z doliną i jej dopływami, z odpowiednio szerokim obrzeżem z obydwu stron.

 

Rezerwat częściowy "Cielętnik" (torfowiskowy).

Powierzchnia ogólna 3,72 ha w całości na obszarze zarządzanym przez Nadleśnictwo Zaporowo.

Rezerwat powołany 31 października 1959 r. Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego.

Przedmiotem ochrony w rezerwacie jest brzoza niska Betula humilis, a celem zachowanie jednego z jej największych skupień na tym terenie.