Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

11 listopada 2020 r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie otrzymała certyfikat PEFC o nr PL20/1447, wystawiony przez SGS Polska Sp. z o.o.. Jest to kolejne potwierdzenie prawidłowego gospodarowania lasami na terenie RDLP Olsztyn.

PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes) jest pozarządową, niezależną, międzynarodową organizacją non-profit, która została założona w 1999 r. przez 11 narodowych organizacji PEFC z krajów europejskich. Głównym celem jej powołania jest promocja zrównoważonej gospodarki leśnej poprzez procesy certyfikacyjne wykonywane przez niezależne, wyspecjalizowane jednostki. Dotąd certyfikacji PEFC poddano ponad 200 mln ha lasów na świecie. Certyfikacja PEFC jest prowadzona wedle standardów krajowych, akredytowanych przez PEFC.

Certyfikacja PEFC umożliwia wprowadzenie na rynek produktów pochodzących z drewna certyfikowanego według standardów PEFC. By móc sprzedawać produkty oznaczone jako certyfikowane przez PEFC, zarządzający lasami muszą uzyskać certyfikat gospodarki leśnej. Ponadto, wszystkie certyfikowane jednostki muszą zwrócić się o wydanie licencji na stosowanie loga PEFC. 

 

Materiały do pobrania