Wydawca treści Wydawca treści

Oferta łowiecka

Nadleśnictwo Zaporowo nadzoruje gospodarkę łowiecką w 9 obwodach,  dzierżawionych przez 6 kół łowieckich. Są to obwody polno-leśne. Nadleśnictwo samodzielnie nie prowadzi gospodarki łowieckiej.

Kontakt do osoby zajmującej się łowiectwem:

Andrzej Kozłowski

606-771-826