Lista aktualności Lista aktualności

KONSULTACJE SPOŁECZNE HCVF

Nadleśnictwo Zaporowo informuje o prowadzonych konsultacja społecznych w sprawie załączonych poniżej powierzchni w terminie od 17.05.2019 r. do 07.06.2019 r.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 22 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z 26 kwietnia 2008 roku w sprawie funkcjonowania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych – HCVF (High Conserwation Value Forests) oraz ekosystemów referencyjnych, Nadleśnictwo Zaporowo informuje o prowadzonych konsultacja społecznych w sprawie załączonych poniżej powierzchni w terminie od 17.05.2019 r. do 07.06.2019 r.

Zidentyfikowanie powierzchni HCVF jest według zasad FSC jednym z elementów prowadzenia dobrej gospodarki leśnej. Lasy HCVF mogą być przyporządkowane do 6 kategorii:

HCVF 1: Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych

HCVF 1.1. - Obszary chronione 1.1.a - lasy w rezerwatach 1.1.b - lasy w parkach krajobrazowych

HCVF 1.2. - Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy

HCVF 3.1. - Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej

HCVF 3.2. - Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej

HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych

HCVF 4.1. - Lasy wodochronne

HCVF 4.2. - Lasy glebochronne

HCVF 5. Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności - kategoria nie ma zastosowania w warunkach Polski HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

Konsultacje społeczne dot. lasów HCVF prowadzi: Antoni Czyż, tel. 55 243 94 77.