Lista aktualności Lista aktualności

EKOSYSTEMY REFERENCYJNE (KONSULTACJE SPOŁECZNE)

Nadleśniczy Nadleśnictwa Zaporowo w związku ze zmianą Krajowego Standardu Odpowiedzialnej Gospodarki Leśnej FSC w Polsce informuje, że od 12 marca 2015 roku rozpoczną się konsultacje społeczne.

 

Konsultacje społeczne, których przedmiotem jest wybór powierzchni w ramach ekosystemów referencyjnych (wyłączone z użytkowania ostoje organizmów roślinnych i zwierzęcych związane z rozkładającym się drewnem). Konsultacje będą trwały 21 dni– do 1 kwietnia 2015 roku.

Informacje w postaci wykazu powierzchni i mapy z naniesionymi powierzchniami są dostępne do wglądu w siedzibie nadleśnictwa.

Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie typowania obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych oraz konsultacji społecznych:

Paweł Sobieski

tel. 55 243 94 66

pawel.sobieski@olsztyn.lasy.gov.pl